Προστασία των συνταγματικών και θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ελλήνων Χριστιανών.

Προστασία των συνταγματικών και θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ελλήνων Χριστιανών

Οι  Χριστιανοί με τις διδασκαλίες του Χριστού και των Αποστόλων μέσα στη βάρβαρη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία και έκτοτε  με αγώνες, με παραδείγματα από τα μαρτύρια και τους θανάτους στο όνομα του Χριστού, έβαλαν  τις βάσεις για τη δημιουργία του σεβασμού και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου (ανδρός και γυναικός) ως πρωταρχικής υποχρέωσης του οργανωμένου Κράτους. Η χριστιανική αυτή αξία αναγνωρίζεται διεθνώς ως βασικό συνταγματικό και θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα στα πολιτισμένα κράτη. Στο Ελληνικό Σύνταγμα περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 παρ 1 του Συντάγματος. Σύμφωνα δε με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, η Ελλάδα (δηλαδή στη πράξη τα στελέχη της Εκτελεστικής, Νομοθετικής και Δικαστικής εξουσίας-λειτουργίας) υποχρεούται να επιδιώκει την εμπέδωση της ειρήνης και της δικαιοσύνης στους πολίτες της και να μη δημιουργεί αναστάτωση στη ζωή των πολιτών της.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας η επικρατούσα και επίσημη  θρησκεία είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού (άρθρο 3 παράγραφος 1 όπου αναφέρονται οι σχέσεις Εκκλησίας Πολιτείας). Αυτός ο συνταγματικός ορισμός δημιουργεί την ανώτατη νομική υποχρέωση των κρατικών στελεχών που προέρχονται κάθε φορά από εκλογές (πρωθυπουργοί, υπουργοί, βουλευτές κλπ ), να σέβονται τους Έλληνες Χριστιανούς Πολίτες, τα συνταγματικά  και θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά τους  και να μη νομοθετούν σε βάρος τους, δημιουργώντας συνθήκες εξαθλίωσης και εξόντωσή τους. Για του Χριστού τη Πίστη έγινε επανάσταση το 1821.

Σε βάρος χριστιανών και ειδικά ομιλούντων την ελληνική γλώσσα, βασιλείς και αυτοκράτορες, όπως χαρακτηριστικά στην εποχή του Διοκλητιανού και σουλτάνοι δημιούργησαν βάρβαρες συνθήκες εξαθλίωσης και εξόντωσής τους. Αλλά και σήμερα με την οικονομική κρίση οι  πολιτικοί απατεώνες  εντός της Ελλάδος δημιούργησαν σύγχρονες  βάρβαρες συνθήκες εξαθλίωσης και εξόντωσης των Ελλήνων Χριστιανών. Είναι χαρακτηριστική από υπαιτιότητα των πολιτικών απατεώνων στην Ελλάδα, η δημιουργία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίως, της πολιτικής εικόνας ότι οι Έλληνες είναι γουρουνάκια (pigs) του ευρωπαϊκού νότου και πειραματόζωα και θα πρέπει «να καεί η Ελλάδα για να σωθεί η Ευρώπη».

Ποίος όμως είναι ο ελληνικός πληθυσμός που οι πολιτικοί απατεώνες στην Ελλάδα (δεξιοί και αριστεροί) του δημιούργησαν τέτοιες καταστάσεις ώστε οι Έλληνες Χριστιανοί να χαρακτηρίζονται ως γουρουνάκια (pigs) του ευρωπαϊκού νότου και πειραματόζωα και θα πρέπει «να καεί η Ελλάδα για να σωθεί η Ευρώπη»:

Σύμφωνα με τη δημοσιευθείσα στις 11-4-2015 δημοσκόπηση της Κάπα Research, (διαχρονική έρευνα από το 2006), οι ΄Ελληνες παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα πίστης και θρησκευτικής συνείδησης. Το 81,4% αισθάνονται χριστιανοί ορθόδοξοι. Σε αυτούς που δηλώνουν ότι πιστεύουν στο Θεό  συμπεριλαμβάνονται το 34,2% της Αριστεράς, το 79,1% του Κέντρου και το 89,1% της Δεξιάς, καθώς και το 63,7% του ΣΥΡΙΖΑ και το 87,4% της ΝΔ. Οι Έλληνες Χριστιανοί πολίτες δυστυχώς πολιτικά εμπιστεύτηκαν με τη ψήφο τους  πολιτικούς απατεώνες, οι οποίοι με τη νομοθεσία που παρήγαγαν στράφηκαν και στρέφονται εναντίον των Ελλήνων Χριστιανών και ποδοπατούν τις συνταγματικές και ανθρώπινες αξίες τους.

   Ο Χριστιανισμός, ως ανθρώπινο κίνημα Ουμανισμού-Ανθρωπισμού δημιούργησε την αναγέννηση στην Ευρώπη και έθεσε τις σωστές βάσεις της δημοκρατίας ορίζοντας ως ηθικές, νομικές και κοινωνικές ανώτατες πολιτειακές αξίες τα συνταγματικά και θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία απαγορεύεται να αναθεωρηθούν από οιαδήποτε νομοθεσία προκειμένου να διατηρηθεί η ειρήνη και η δικαιοσύνη.

   Με ύπουλα νομοθετήματα-νομοτεχνάσματα ή άλλως μνημονιακούς νόμους παραβιάζονται από την Εκτελεστική και Νομοθετική εξουσία τα συνταγματικά δικαιώματα των Ελλήνων Χριστιανών Πολιτών, όπως: 1) ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου (άρθρο 2 του Συντάγματος), 2) το δικαίωμα να διατηρούν ως επικρατούσα θρησκεία την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία το Χριστού και να μη προσβάλλεται η χριστιανική θρησκεία (άρθρα 3, 13 και 14 παρ 3 γ  του Συντάγματος),  3) να είναι ίσοι με άλλους πολίτες και να συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους (άρθρο 4 του Συντάγματος),  4) το δικαίωμα της απόλαυσης της απόλυτης προστασίας της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας των εντός της Ελληνικής Επικράτειας και της ανάπτυξης ελεύθερα της  προσωπικότητάς τους και της συμμετοχής τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας (άρθρο 5 του Συντάγματος) (προσπάθεια παρακολούθησής τους με την περιβόητη κάρτα του πολίτη),  5) η προστασία της υγείας τους (άρθρο 5 παρ 5  του Συντάγματος),  6) το δικαίωμα στην πληροφόρηση (άρθρο 5Α του Συντάγματος),  7) το δικαίωμα της μη βλάβης της υγείας του και μη άσκησης ψυχολογικής βίας και κάθε άλλης μη  προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (άρθρο 7 του Συντάγματος), 8) η μη γενική δήμευση της περιουσίας του (με νομοτεχνάσματα ΕΝΦΙΑ) (άρθρο 7 παρ 3 και 17 του Συντάγματος), 9) η στέρηση χωρίς τη θέλησή των  του φυσικού του δικαστή (άρθρα 8 και 20 του Συντάγματος) με τη στρατηγική φτωχοποίησή των και επιβολή εξοντωτικών δικαστικών  εξόδων – παραβόλων και αργή απόδοση δικαιοσύνης,  10) η μη παραβίαση του ασύλου της κατοικίας του (από λαθρομετανάστες μουσουλμάνου και μη) (άρθρο 9 του Συντάγματος),  11) το δικαίωμα του να λαμβάνει έγκαιρα και αιτιολογημένη απάντηση σε αιτήματά του από τη δημόσια διοίκηση-εκτελεστική εξουσία (άρθρο 10 του Συντάγματος),  12) το δικαίωμα για διασφαλισμένη δημόσια ήσυχη συνάθροιση (άρθρο 11 του Συντάγματος),  13) την εξασφάλιση πληροφοριών και ειδήσεων με ποιοτική στάθμη των προγραμμάτων της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης με σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και τη προστασία της παιδικής ηλικίας και νεότητας, (άρθρο 15 του Συντάγματος),  14) η παιδεία  ως βασική αποστολή του κράτους με σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των χριστιανών Ελλήνων και την ανάπτυξη της εθνικής και χριστιανικής θρησκευτικής συνείδησης και της διάπλασής τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες με ελληνική χριστιανική εθνική συνείδηση (άρθρο 16 του Συντάγματος σε συνδυασμό με άρθρα 3, 13 και 14 παρ 3 γ  του Συντάγματος ),  15) η προστασία της περιουσίας και της ιδιοκτησίας των (άρθρο 17 του Συντάγματος),  16) η μέριμνα για την ελληνική οικογένεια, το γάμο, τη μητρότητα και τη παιδική ηλικία ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους και την πολύτεκνη ελληνική οικογένεια  (άρθρο 21 παρ/φοι  1-2 του Συντάγματος), (χαρακτηριστικό δε είναι ότι ο Χριστός ευλόγησε την οικογένεια, το γάμο και τα παιδιά αναγνωρίζοντας έτσι βασικά θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα που καθιερώθηκαν ως συνταγματικά και θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και με Διεθνείς Συμβάσεις),   17)  η μέριμνα για την υγεία των πολιτών, με ειδικά μέτρα υπέρ της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και της περίθαλψης των απόρων Ελλήνων, (άρθρο 21 παρ 3 του Συντάγματος), ((χαρακτηριστικό δε είναι ότι ο Χριστός, οι Απόστολοι και Άγιοι έκαναν θαύματα αποκαθιστώντας την υγεία και τη ζωή ανθρώπων, αναγνωρίζοντας έτσι την υγεία των ανθρώπων ως βασικά θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα που στη συνέχεια καθιερώθηκαν ως συνταγματικά και θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα),  18) η απόκτηση της κατοικίας σε όσους τη στερούνται και η διατήρηση της κατοικίας και για όσους στεγάζονται ανεπαρκώς ως αντικείμενο ειδικής φροντίδας του Κράτους (άρθρο 21 παρ 3 του Συντάγματος, βλέπε συμπληρωματικά και άρθρα 16, 25 Οικουμενικής Διακήρυξης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και άρθρα 10 και 12 Ν 1532/1985 και Διεθνείς Συμβάσεις ),  19) η κρατική προστασία  της εργασίας και η μέριμνα  για δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και ηθική και υλική εξύψωση του εργαζομένου αγροτικού και αστικού χριστιανικού πληθυσμού (άρθρο 22 του Συντάγματος), 20) η μέριμνα για την κοινωνική ασφάλιση  των  Ελλήνων χριστιανών εργαζομένων (άρθρο 22 παρ 5 του Συντάγματος, Ν 1264/1982 Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, Ν 1426/1984, Ν 1423/1984 Επικύρωση της 122 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας, ΕΣΔΑ άρθρο 4, ΣΛΕΕ αρθρ 45-48, 153,156, Ν. 1136/1981 Περί κυρώσεως του Ευρωπαϊκού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλειας κλπ), καθόσον η κοινωνική ασφάλιση, είναι βασική προϋπόθεση οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής κάθου λαού,  21) η εγγύηση του Κράτους στα δικαιώματα  του ανθρώπου ως ατόμων και ως μελών του κοινωνικού συνόλου και η αναγνώριση και προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων  δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία για την πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου των χριστιανών πολιτών μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη (άρθρα 25 παρ 1, 2, 3 του Συντάγματος σε συνδυασμό με τα άρθρα  3, 13 και 14 παρ 3 γ  και 16 του Συντάγματος ).

   Τα συνταγματικά κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα είναι αξίες που δημιούργησε ο πολιτισμός του Χριστιανισμού ως κίνημα ουμανισμού-ανθρωπισμού και πρέπει αυτά να προστατευτούν μέσα από Κίνημα Δικαιοσύνης.  Όμως σήμερα εκτελεστικές και νομοθετικές (βουλευτικές) δυνάμεις της κακότητας, ως σχέδιο της σοφίας-υπουλότητας του αντιχριστιανισμού αφού υφήρπαξαν τη ψήφο Χριστιανών Ελλήνων, ως πολιτικοί απατεώνες  κατόρθωσαν να επιφέρουν πλήγματα στις ανωτέρω αξίες του Χριστιανικού Πολιτισμού. Είναι καιρός για επαγρύπνηση και αποκατάσταση του Χριστιανικού Δικαίου.

    Η πλειοψηφία της χριστιανικής ελληνικής κοινωνίας έχει υποχρέωση να προστατεύσει αποφασιστικά με δημοκρατική διαδικασία-μέθοδο, τις αξίες των συνταγματικών κοινωνικών και ατομικών θεμελιωδών δικαιωμάτων των Χριστιανών Ελλήνων Πολιτών για να υπάρξει κοινωνική συνοχή του Χριστιανικού Ελληνικού Λαού και Έθνους μέσα από Κίνημα ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.

Αθήνα 5-1-2017

Ιωάννης Σακκάς, Πρώην Εισαγγελέας, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω,

Επικεφαλής στο Κίνημα ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, www.kinima-dikaiosynis.gr

Τηλ. 6977254369, 2103648063.

Για να συμμετάσχετε ενεργά στο Κίνημα ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, συμπληρώστε τη φόρμα ΕΔΩ