ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΕΝΕΡΓΑ

Ναι, απαιτώ τα Συνταγματικά μου Δικαιώματα πίσω. Με εκφράζουν οι θέσεις του Κινήματος Δικαιοσύνης και συμμετέχω ενεργά στην προσπάθεια.

Δηλώνω ότι έχω κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας μου. Συμφωνώ να λαμβάνω sms και email με οδηγίες και κατευθύνσεις και γνωρίζω ότι δεν έχω υποχρέωση να τις εκτελέσω αναγκαστικά παρά μόνο με δική μου βούληση.

Με την εγγραφή μου δηλώνω ότι η συμμετοχή μου είναι εθελοντική και δεν διεκδικώ κανένα οικονομικό η άλλου είδους προνόμιο, ενώ γνωρίζω ότι οποιαδήποτε στιγμή θελήσω μπορώ να διαγραφώ από την λίστα χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Συμπληρώνω τα στοιχεία μου και δηλώνω ότι είναι αληθινά: