Μνημονιακοί Πλειστηριασμοί ΦΕΚ Β 1884/30-5-2017

Η “πρόοδος”  της αριστεροδεξιάς διεθνιστικής ηλιθιότητας. Ο φτωχοποιημένος Έλληνας γίνεται ένας παρατηρητής στην πλατφόρμα των κλικ. Ακολουθεί η υπουργική απόφαση.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΦΕΚ Β 1884 30 5 2017