ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ

Σακκάς Ιωάννης, πρώην εισαγγελέας. Συγκέντρωση κατά της κάρτας πολίτη 7-2-16 Αθήνα